is-hukuku

09:00 - 09:40

İŞ HUKUKU VE SGK MEVZUATINA GÖRE
SÖZLEŞMELERDEN DOĞABİLECEK RİSKLERİN ORTADAN KALDIRILMASI
PROF. DR. NURŞEN CANİKLİOĞLU - İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI BAŞKANI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
“ İş Hukuku ve SGK Mevzuatına Göre Etkin iş Sözleşmesi Nasıl Olmalı? ”

09:40 - 09:55

Çay Kahve Network Arası

09:55 - 10:35

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYGULAMASINA GEÇİŞ ÖNCESİ ŞİRKETLERİN
YAPMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR NELERDİR?

PROF. DR. ERDEM ÖZDEMİR AKADEMİSYEN - MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
“ İş Müfettişi Denetimlerinde Kişisel Verilerin Korunması Yasası ile İlgili Nelere Bakılır? ”

10:35 -11:15

SON YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ANALIK
İZNİ VE İŞE ALIM SÜRECİNDEKİ YENİLİKLER NELER?

AV. ALİHAN CÜNEYT DANAR İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI
“ Şirketlerin Yapması Gereken Hazırlıklar ve Alması Gereken Önlemler Neler? ”

11:15 -11:30

Çay Kahve Network Arası

11:30 -12:10

İK HUKUKU UYGULAMALARININ İK SÜREÇLERİ İLE ENTEGRASYONU
SALİH ERTÖR İNSAN KAYNAKLARI VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DANIŞMANI
“ İşe Alımdan İşten Çıkışa Kadar ki Süreçlerde Yapılması Gereken Hukuki Düzenlemeler Neler? ”

12:10 -12:50

İŞ GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM KRİZ YÖNETİMİ, KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER
KALDIĞI RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NELERDİR?

ENDER BEBEK - Director - EMEIA Advisory Services - Business Resilience and Crisis Management Practice Leader, EY Turkey
“ İSG’ye Ait Risklerimiz Neler? Bunları Nasıl Etkin Yönetiriz? ”

12:50 -14:00

Öğle Yemeği Network Arası

14:00 - 14:40

SON YASAL DÜZENLEMELER İLE TEŞVİK VE PRİMLER
PROF. DR. NURŞEN CANİKLİOĞLU İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI BAŞKANI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
“ Teşvik ve Primler İle İlgili Bilinmesi Gerekenler Neler? ”

14:40 - 15:20

İŞ HUKUKUNDA ESNEK ÇALIŞMA RİSKLİ MİDİR?
ORBAY ŞİŞLİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DANIŞMANI
BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK
“ İş Mevzuatı Esnek Çalışmayı Engeller mi? ”

15:20 - 15:35

Çay Kahve Network Arası

15:35 - 16:15

_ A SALONU _
YABANCI ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDAKİ RİSKLER
SEDA BEYİK GLOBAL MOBILITY - DANIŞMAN - PwC Türkiye
METİN AKTALAY GLOBAL MOBILITY - TAX SENIOR MANAGER - PwC Türkiye
“ Yabancı Çalışanlar Açısından İş Mevzuatındaki Riskler ve Çözüm Önerileri ”

_ B SALONU _
İŞ VE SGK MEVZUATINA GÖRE BORDRO YÖNETİMİNDE MEVCUT OLASI
DERYA ÇETİN İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ - DİVAN OTEL
“ İş ve SGK Mevzuatından Doğan Bordro Yönetimindeki Riskleri Nasıl Ortadan Kaldırabiliriz? ”

16:15 - 16:30

Çay Kahve Network Arası

16:30 - 17:10

_ A SALONU _
ÇALIŞMA SOSYAL GÜVENLİK HAYATINDA DENETİM TEFTİŞTEKİ MEVCUT RİSKLERİN YÖNETİMİ
PROF. DR. ERDEM ÖZDEMİR AKADEMİSYEN - MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
“ İş ve SGK Mevzuatı Kapsamında Denetim Teftişlerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Neler? ”

_ B SALONU _
SOSYAL GÜVENLİKTE RİSK YÖNETİMİ
PROF. DR. NURŞEN CANİKLİOĞLU İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI BAŞKANI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
“Çalışma Hayatında SGK Açısından Şirketlerin Karşılaştığı Mevcut Riskler ve Çözüm Önerileri”

17:10 - 17:25

Çay Kahve Network Arası

17:25 - 18:10

_ A SALONU _
İŞ DAVALARINDA ARA BULUCULUK SİSTEMİ
AV. LALE TÜRKOĞLU AVUKAT - ÖZDEMİR HUKUK BÜROSU
“ Arabuluculuk Sistemiyle İş Hukuku Anlaşmazlıklarına İK Olarak Yaklaşımınız Nasıl Olmalı? ”

_ B SALONU _
PERFORMANSA DAYALI İŞE İADE DAVALARINDAKİ RİSKLER
EMİN YÜKSEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ VE İŞ MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİSİ - DHL
“ Performansa Dayalı İş Sözleşmesi Feshinden Kaynaklanan İşe İade Davalarını Kazanmak Mümkün. Ama Nasıl? ”

Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Erdem Özdemir, İstanbul Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Prof. Dr. Nuri Çelik başkanlığında, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında göreve başlamıştır.1995 yılında İş hukukunda asgari ücret konulu yüksek lisans tezini, 1999 yılında ise “Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri ve Bunların Hizmet Akdine Etkileri” konulu doktora tezini tamamlayan Erdem Özdemir, 2006 yılında “İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları” konulu kitabı ile “Doçent” unvanı almıştır.

Prof. Dr. Erdem Özdemir’in, İstanbul Barosu tarafından yayınlanan “İş Hukukunda İbraname Uygulamaları”, “İkale ve İstifa” konulu seminer kitapları ile BETA yay. tarafından yayınlanan, İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları” isimli kitabı mevcut bulunmaktadır. Kitapların güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Prof. Dr. Erdem Özdemir’in ayrıca çok sayıda makalesi, karar incelemesi de yayınlanmış bulunmaktadır.

Prof. Dr. Erdem Özdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte ayrıca İş Mahkemelerinde “uzman bilirkişi” olarak görev yapmaktadır.

Av. Cuneyt Alihan DANAR - Sosyal Güvenlik Danışmanı

1974 İstanbul doğumlu olan Av.Cuneyt Danar, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2000 yılından itibaren İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmalar yapmaktadır. Serbest avukatlık tecrübesinden sonra, yaklaşık altı yıl süreyle MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nda Müşavir Avukat olarak görev yapmış, özel olarak Toplu Sözleşmeler Hukuku, Sendikalar Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukualanlarında yoğunlaşmış ve uzmanlaşmıştır. Çok sayıda makalesi yayımlanan ve yurtdışında da İngilizce seminerler veren Danar’ın, Peryön aracılığıyla verdiği seminerler nedeniyle teşekkür plaketleri bulunmaktadır. Av.Cuneyt Danar, MESS yayını olan “Akıllı Kitap – İş Güvencesi” eserinin de yazarları arasında bulunmaktadır. Halen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında danışmanlık yapan, Hürriyet İK’da tam sayfa röportajı yayımlanan ve konular hakkında mütalaa veren, çok sayıda sektör dergilerinde makaleleri yayımlanan, Sabah gazetesinin “İş’te İnsan” ekine mütalaalar veren,yenibiris.com sitesinde uzmana sor köşesini düzenleyen, eğitim ve seminerler veren Danar, aynı zamanda mahkemelerde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilirkişiliği de yapmaktadır.

Derya ÇETİN - Divan İstanbul Asia - İnsan Kaynakları Müdürü
1973 İstanbul doğumlu olan Derya Çetin Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Kariyerine 1992 yılında Söğüt Seramik A.Ş.’de personel ve idari işler elemanı olarak başlamıştır. 1995- 2000 yılları arasında Arhur Andersen Danışmanlık Şirketinde Outsourcing bordro bölüm yöneticisi olarak , hizmet yapılanmasının gerçekleştirilmesinde süreçlerinde yer almış hemen hemen her sektörden yabancı firmaların bordro ve danışmanlık süreçlerini yönetmiştir. 2004-2007 yılları arasında Alfa Danışmanlık’ta Outsourcing Bordo bölüm yöneticisi , 2007-2009 arasında Praktiker yapı marketleri A.Ş. Kıdemli ücret ve yan haklar uzmanı,2009 yılında ise Compass Grup’ta Ücretlendirme ve Yan haklar müdürü olarak çalışmış SAP İnsan Kaynakları Yazılımı implementasyon projesi liderliğini yapmıştır.

Son olarak 2010 Mayıs ayından bu yana Koç Holding bünyesinde beş yıldızlı iş oteli olan Divan İstanbul Asia’da İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Danışman olarak bordro, iş hukuku ve SGK eğitimleri vermektedir.

Orbay ŞİŞLİ / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Danışmanı
İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde lisans eğitimi aldıktan sonra İşletme alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların Personel ve İnsan Kaynakları servislerinde yönetici ve uzman pozisyonlarında görev aldı. İşletmelerde organizasyonel kurulum, iş değerleme, ücret sistemleri ve personel özlük işleriyle ilgili süreçlerinin oluşturulması konularında projelerde bulundu. SGK Sosyal Güvenlik Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerinde (www.sgk.com.tr), firmalara kurumsal olarak Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı konularında danışmanlık hizmeti verdi.

 

Halen daha Barış ERDEM Danışmanlıkta orta ve büyük ölçekli firmalara; 4857 sayılı İş Kanunu ve Uygulamaları, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulamaları, 854 Sayılı Deniz İş Kanunu ve Uygulamaları 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve Uygulamaları, 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Uygulamaları, 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ve Uygulamaları, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Uygulamaları konularında, denetim, eğitim ve  kurumsal danışmanlık hizmeti vermektedir.

Emin YÜKSEL - İnsan Kaynakları Müdürü ve İş Mahkemeleri Bilirkişisi, DHL
1973 Çorum doğumlu Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim bilimlerini bitirdi , Telsim Vodofon Enka İnşaat Anadoluray (Yapı Merkezi Doğuş Yüksel Yenigün Ortaklığı) , TML İnşaat , Halk Sigorta , Beta Grup gibi şirketlerde İnsan Kaynakları Uzmanı İk yöneticisi Müdürü gibi görevlerde bulunmuştur , Halen DHL SUPPLY CHAIN  Human Resources Business Partner olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda  Kendisi İstanbul İş Mahkemeleri Bilirkişisidir , İnsan Kaynakları süreçlerinde yapılan hataların nelere malolduğunun tüm resmini iş mahkemelerinde tecrübe etmiştir.

 • Katılım için kayıt formunun en geç 8 Kasım 2016 Tarihine kadar doldurularak banka makbuzu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Kişi Başı Ücret:

1,100+ KDV
1,100+ KDV
 • Kayıt
 • Çay, Kahve ve Öğle Yemeği
  Öğle yemekleri, çay, kahve ikramlar, toplantı çantaları, kitaplar ve tüm dökümantasyon ücrete dahildir.
 • Kayıt için lütfen Ayşe Topuz’u arayınız ya da mail atınız.
 • Telefon: 0216 455 0 800
  aysetopuz@bncturkey.com
 • Ödeme
  İZOLAN EĞİTİM DANIŞMANLIK ORG. İNŞ. SAN. TİCARET LTD. ŞTİ. Garanti Bankası Ataşehir Şubesi Şube Kodu: (391) IBAN:TR30 0006 2000 3910 0006 2952 72 hesabı

2 Kişilik Katılımlarda Kişi Başı

1,075+ KDV
1,075+ KDV
 • Kayıt
 • Çay, Kahve ve Öğle Yemeği
  Öğle yemekleri, çay, kahve ikramlar, toplantı çantaları, kitaplar ve tüm dökümantasyon ücrete dahildir.
 • Kayıt için lütfen Ayşe Topuz’u arayınız ya da mail atınız.
 • Telefon: 0216 455 0 800
  aysetopuz@bncturkey.com
 • Ödeme
  İZOLAN EĞİTİM DANIŞMANLIK ORG. İNŞ. SAN. TİCARET LTD. ŞTİ. Garanti Bankası Ataşehir Şubesi Şube Kodu: (391) IBAN:TR30 0006 2000 3910 0006 2952 72 hesabı

3 Kişilik Katılımlarda Kişi Başı

1,050+ KDV
1,050+ KDV
 • Kayıt
 • Çay, Kahve ve Öğle Yemeği
  Öğle yemekleri, çay, kahve ikramlar, toplantı çantaları, kitaplar ve tüm dökümantasyon ücrete dahildir.
 • Kayıt için lütfen Ayşe Topuz’u arayınız ya da mail atınız.
 • Telefon: 0216 455 0 800
  aysetopuz@bncturkey.com
 • Ödeme
  İZOLAN EĞİTİM DANIŞMANLIK ORG. İNŞ. SAN. TİCARET LTD. ŞTİ. Garanti Bankası Ataşehir Şubesi Şube Kodu: (391) IBAN:TR30 0006 2000 3910 0006 2952 72 hesabı

4 Kişilik Katılımlarda Kişi Başı

1,000+ KDV
1,000+ KDV
 • Kayıt
 • Çay, Kahve ve Öğle Yemeği
  Öğle yemekleri, çay, kahve ikramlar, toplantı çantaları, kitaplar ve tüm dökümantasyon ücrete dahildir.
 • Kayıt için lütfen Ayşe Topuz’u arayınız ya da mail atınız.
 • Telefon: 0216 455 0 800
  aysetopuz@bncturkey.com
 • Ödeme
  İZOLAN EĞİTİM DANIŞMANLIK ORG. İNŞ. SAN. TİCARET LTD. ŞTİ. Garanti Bankası Ataşehir Şubesi Şube Kodu: (391) IBAN:TR30 0006 2000 3910 0006 2952 72 hesabı

Değişiklik ve İptal

• Herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka programda kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda katılım bedeli fatura edilir.

• Zirve organizasyon sahibi firma mücbir sebepler gerektiğinde program mekânını veya programı değiştirme, iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır. İptal halinde ödenmiş olan ücretler iade edilir.