ishukuku

09:30

Keman Dilentisi ve Açılış

10:00- 11:00

ALT İŞVEREN-ASIL İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER ve SON YARGITAY KARARLARIN NELER?

PROF. DR. NURŞEN CANİKLİOĞLU

• Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde muvazaa ve kanuna uygunluk>
• Alt işveren ilişkisinde birlikte sorumluluk ve sınırları>
• Alt işveren ve işe iade davaları>
• Alt işveren yönetiminde temel ilkeler ne olmalı?

11:00 -11:15

Çay Kahve Network Arası

11:15 -12:15

ÜCRET VE ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER ve SON YARGITAY KARARLARIN NELER?

PROF. DR. ERDEM ÖZDEMİR

• Ücrete ilişkin işveren yükümlülükleri
• Yıllık izin Ücreti ve güncel Yargıtay kararları
• Fazla çalışmalar ve idari denetimler
• Esneklik uygulamaları

12:15 -13:45

Öğle Yemeği Network Arası

14:00 -15:00

SOSYAL SİGORTALARDA İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER ve SON YARGITAY KARARLARIN NELER?

PROF. DR. NURŞEN CANİKLİOĞLU

• Sosyal Sigortalarda Prime Esas kazançlar
• Yabancıların sosyal güvenliği
• Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik
• İdari Para Cezaları

15:00 -15:15

Çay Kahve Network Arası

15:15 -16:15

İŞE İADE DAVALARINDA GÜNCEL GELİŞMELER ve SON YARGITAY KARARLARIN NELER?

PROF. DR. ERDEM ÖZDEMİR

• Geçerli Sebep Konusunda güncel yargı kararları
• Hastalık ve sağlık raporlarının yönetimi
• İşe iadenin sonuçları
• İkale ve karşılıklı anlaşmalarda uygulanacak ölçütler

16:15 -17:15

Asgari Ücret Artışında Kullanılabilecek Teşvikler Neler?
"Analık halinde ve devamında kısmi süreli çalışma "

Ömer BENOKAN - Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Eski Genel Müdürü DPİ DANIŞMANLIK
Derya ÇETİN - İK Müdürü DİVAN HOTEL ASİA

• Destekten Yararlanma Şartları Sektöre ve Büyüklüğe Göre Değişiyor mu?
• Destek Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Neler?
• Şirketlerin Kullanacağı Asgari Ücret Desteği Ne Kadar?
• Destekten Yararlanma Örnekleri

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Nurşen Caniklioğlu, 1963 yılında Tirebolu’da doğdu. 1984 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Caniklioğlu, 1985 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. “Türk İş Hukuku’nda Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğü” konusunda yüksek lisans tezi hazırlayan Nurşen Caniklioğlu, bu sırada Almanya’da dil eğitimi ve araştırma konulu bir burs kazandı. “Sosyal Sigortalar Kanunu’na Göre Geride Kalanların Korunması” ile ilgili doktora tezi bulunan Caniklioğlu, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı.1999 – 2001 yılları arasında M.Ü.Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı, 2001 – 2003’yılları arasında da yine aynı fakültede İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüten Caniklioğlu, 2002 yılında hazırladığı ve daha sonra kitap olarak yayımlanan “Hastalık ve Sakatlığın Hizmet Akdine Etkisi” başlıklı doçentlik tezi sonucunda 2003 yılında doçentlik sınavında da başarılı olarak bu ünvanı kazandı.

Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Erdem Özdemir, İstanbul Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Prof. Dr. Nuri Çelik başkanlığında, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında göreve başlamıştır.

1995 yılında İş hukukunda asgari ücret konulu yüksek lisans tezini, 1999 yılında ise “Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri ve Bunların Hizmet Akdine Etkileri” konulu doktora tezini tamamlayan Erdem Özdemir, 2006 yılında “İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları” konulu kitabı ile “Doçent” unvanı almıştır.

Prof. Dr. Erdem Özdemir’in, İstanbul Barosu tarafından yayınlanan “İş Hukukunda İbraname Uygulamaları”, “İkale ve İstifa” konulu seminer kitapları ile BETA yay. tarafından yayınlanan, İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları” isimli kitabı mevcut bulunmaktadır. Kitapların güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Prof. Dr. Erdem Özdemir’in ayrıca çok sayıda makalesi, karar incelemesi de yayınlanmış bulunmaktadır.

Prof. Dr. Erdem Özdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte ayrıca İş Mahkemelerinde “uzman bilirkişi” olarak görev yapmaktadır.

Ömer BENOKAN - Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Eski Genel Müdürü / DPİ DANIŞMANLIK

Halen DPI Danışmanlık ve Eğitim, Denetim ve Yayıncılık Limited Şirketi ile Gölge OSGB Anonim Şirketi kurucu ortağı ve yöneticisi olan Benokan İstanbul Anadoluhisarı doğumludur. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü mezunudur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında iş müfettişi yardımcısı olarak göreve başlamış ve on yılı aşan bir süre iş müfettişi olarak çalıştıktan sonra tekstil sektöründe yönetici olarak çalışmıştır.

Daha sonra serbest olarak çalışmış ve 1998 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Çalışma Genel Müdürü olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında, yurt içi ve dışında Bakanlık temsilcisi olarak pek çok konferans ve toplantıya katılmış, 4857 sayılı İş Kanunu, Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu, Kamu Sendikaları Kanunu, Ekonomik ve Sosyal Konsey Kanununun hazırlanması ve yasalaşma çalışmalarını yönetmiştir.

2004 yılında emekli olduktan sonra eğitim ve danışmanlık çalışmaları sürdürmüştür ve devam etmektedir. Bu arada, Yeditepe Üniversitesinde MBA öğrencilerine İş Kanunu dersleri vermiştir.

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı Turgut Özcan ile birlikte İş Kanunu ve Vergi Uygulaması isimli bir kitap yazmıştır. Çeşitli dergilerde yazıları yayınlanmaktadır.

Derya ÇETİN - Divan İstanbul Asia - İnsan Kaynakları Müdürü
1973 İstanbul doğumlu olan Derya Çetin Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Kariyerine 1992 yılında Söğüt Seramik A.Ş.’de personel ve idari işler elemanı olarak başlamıştır. 1995- 2000 yılları arasında Arhur Andersen Danışmanlık Şirketinde Outsourcing bordro bölüm yöneticisi olarak , hizmet yapılanmasının gerçekleştirilmesinde süreçlerinde yer almış hemen hemen her sektörden yabancı firmaların bordro ve danışmanlık süreçlerini yönetmiştir. 2004-2007 yılları arasında Alfa Danışmanlık’ta Outsourcing Bordo bölüm yöneticisi , 2007-2009 arasında Praktiker yapı marketleri A.Ş. Kıdemli ücret ve yan haklar uzmanı,2009 yılında ise Compass Grup’ta Ücretlendirme ve Yan haklar müdürü olarak çalışmış SAP İnsan Kaynakları Yazılımı implementasyon projesi liderliğini yapmıştır.

Son olarak 2010 Mayıs ayından bu yana Koç Holding bünyesinde beş yıldızlı iş oteli olan Divan İstanbul Asia’da İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Danışman olarak bordro, iş hukuku ve SGK eğitimleri vermektedir.

Katılım Kayıt
Kişi başı ücreti: 900 TL + KDV • Katılım için kayıt formunun en geç 01 Mart 2016 Tarihine kadar doldurularak banka makbuzu ile
gönderilmesi gerekmektedir.
İndirim politikası Katılım formu için tıklayınız.
2 kişilik katılımlarda kişi başı katılım ücreti: 875 TL + KDV • Öğle yemekleri, çay, kahve ikramlar, toplantı çantaları, kitaplar ve tüm dökümantasyon ücrete dahildir.
• Kayıt için lütfen Ayşe Topuz’u arayınız ya da mail atınız.
Telefon: 0216 455 0 800 aysetopuz@bncturkey.com
3 kişilik katılımlarda kişi başı katılım ücreti: 850 TL + KDV
4 kişilik katılımlarda kişi başı katılım ücreti: 825 TL + KDV
  Değişiklik ve iptal
Ödeme • Herhangi bir nedenle katılamama durumunda, önceden bilgi verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka programda kullanılmak üzere açık hale dönüştürülebilir. Aksi durumda katılım bedeli fatura edilir.
• Zirve organizasyon sahibi firma mücbir sebepler gerektiğinde program mekânını veya programı değiştirme, iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır. İptal halinde ödenmiş olan ücretler iade edilir.
Bnc Eğitim Org.Basın Yay. Ltd. Şti.
Garanti Bankası Ataşehir Şubesi
IBAN TR69 0006 2000 3910 0006 2972 86 hesabı