Destek

Gelişim Programı

Gelişim Programı

Digi UPSKILL


BNC Insight tarafından hazırlanan ve kurum bünyesindeki tüm departmanlara hitabeden bir "Dijital Yetenek" gelişim programıdır. İhtiyaç duyulan konu, seviye, ekip, tarih ve sürelere göre özelleştirilebilen esnek bir modeldir.

Hibrit Gelişim Programı Nedir?

Değişen İş - Yaşam dengesi ile birlikte geniş periyotlara yayılan interaktif ve uygulamalı “Hibrit” eğitim modelleri öğrenim kalıcılığına sağladığı katkıyla bireyler ve kurumlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. 

Katılım Formu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında sizinle paylaştığım kişisel verilerimi saklamanıza izin veriyorum.