Destek

Blog

Mobbing: İşyerinde Zorbalığın Anatomisi

29-01-2024 BNC

İşyerlerinde karşılaşılan zorbalık, mağduru hem fiziksel hem de duygusal olarak etkileyen ciddi bir sorundur. Mobbing, belirli bir çalışanın diğer çalışanlar veya işveren tarafından sistematik olarak maruz bırakıldığı, sürekli ve kötü niyetli davranışları içerir. Bu durum, hem bireyin hem de işyerinin sağlığını olumsuz etkileyebilir.

 

Mobbing, genellikle sürekli eleştiriler, alaycı ve küçümseyici davranışlar, izolasyon, dedikodu ve işle ilgili sorumluluklarda sürekli değişiklikler gibi davranışları içerir. Mağdur, bu süreçte psikolojik olarak kötü etkilenebilir, stres yaşayabilir ve iş performansı düşebilir.

 

Mobbing'in Belirtileri:

 

Sürekli Eleştiriler: Mağdur, iş arkadaşları veya yöneticiler tarafından sürekli eleştirilere maruz kalır.

 

Alaycı ve Küçümseyici Davranışlar: Sözlü veya davranışsal alay ve küçümsemelere sıkça rastlanır.

 

İzolasyon: Mağdur, sosyal olarak izole edilir, iş arkadaşları tarafından dışlanır.

 

Dedikodu: İşyerinde mağdur hakkında yayılan asılsız haberler ve dedikodular.

 

Sorumluluklarda Sürekli Değişiklik: Mağdurun işle ilgili sorumlulukları sürekli değiştirilir, bu da sürekli belirsizlik ve stres yaratır.

 

Mobbing ile Başa Çıkma Yolları:

 

Farkındalık Oluşturun: İşyerinde mobbingin varlığını anlamak ve tanımak önemlidir.

 

İletişimi Güçlendirin: Açık iletişim, sorunların erken tespiti ve çözümü için önemlidir.

 

Destek Sistemleri Kurun: İşyerinde çalışanlara psikolojik destek sağlamak, mobbingin etkilerini hafifletebilir.

 

Politika ve Eğitim: İşyerinde mobbinge karşı politika oluşturmak ve çalışanlara eğitim vermek önleyici bir yaklaşım sağlar.

 

Hukuki Destek: Gerektiğinde hukuki destek almak, mağdurları koruma açısından önemlidir.

 

Mobbing, işyerinde sağlıklı bir çalışma ortamını tehdit eden ciddi bir sorundur. İşverenlerin ve çalışanların bir araya gelerek bu sorunla başa çıkması, işyerindeki insan kaynaklarına daha iyi bir gelecek sağlamak adına kritik bir adımdır.